Itarmyofukraine2022

Posts

Date Content Media
2023-03-31 10:42:28
Kaiten чи Trello/Jira, запитує російський аналог рішення для сумісної роботи команд, який перестав працювати сьогодні вранці під нашим натиском. IT-підрозділи компаній з oркостану, що користуються цим сервісом майже паралізовані. Це як відключити телефон сучасній людині. Паралельно зі вчора тримаємо у відключці Консультанта, це доступ до законодавчої інформації на рашці. Ні законів, ні IT для агресора - подвійний удар IT Армії.—Kaiten, Trello, or Jira - a Russian analogue is being asked for by a team under our pressure, who have stopped working this morning. IT departments of companies in orkostan who use this service are almost paralyzed. It's like disconnecting a modern phone from someone. In parallel with this, we have been keeping the Consultant offline since yesterday, which is access to legislative information in Russia. No laws, no IT for the aggressor - a double blow by the IT Army. Images Images Images Images Images Images
2023-03-29 17:40:31
Таку новину ледь не пропустили. Виявляється, нас з вами уряд Сполучених Штатів найняв і підготував. Це наприкінці січня заявив Олег Сиромолотов, заступник Міністра Закордонних Справ, простіть Господи, ще росії. Так що в наступний приїзд Байдена всі в чергу за Пурпурними Серцями і гімн вивчити на всякий випадок.—We almost missed this news. It turns out that the United States government hired and trained us. This was announced by Oleg Syromolotov, the Deputy Minister of Foreign Affairs, forgive me, of russia, at the end of January. So, for Biden's next visit, everyone needs to line up for Purple Hearts and learn the anthem just in case.
2023-03-28 16:34:24
Кажуть, що деякі "колгоспники" відправили Центробанк Росії за російським кораблем та іншими російськими банками. Не можуть тепер прийняти звітність, що обмежена дедлайном до завтра. Говорять клієнтам: "Везіть на бересті, окаянні", тобто офлайн.Це вони нас колгоспниками називають, якщо ви не зрозуміли. Хоча не варто дивуватись, що люди з концтабору добре знають що таке колгосп.—Some "collective farmers" have sent the Central Bank of Russia after the Russian ship and other Russian banks. The bank now cannot accept reports that have a deadline until tomorrow. They tell their clients: "Bring it on bark, damned ones" meaning submit offline.They call us collective farmers, in case you didn't understand. Although, it's not surprising that people from the concentration camp know what a collective farm is. Images Images Images Images Images Images
2023-03-28 09:25:47
Подивіться чудовий сюжет про IT ARMY на каналі "Рада". Ми за рік багато чому навчилися і багато що зробили, і так - IT ARMY of Ukraine це унікальне явище, яке будуть повторювати, але ми назавжди залишимося першою масовою волонтерською кіберармією в історії.—Watch a great story about IT ARMY on "Rada" channel. Over the course of a year, we have learned a lot and accomplished many things. IT ARMY of Ukraine is a unique phenomenon that will be replicated, but we will forever remain the first mass volunteer cyber army in history.
2023-03-27 08:45:36
Генерал Пол Накасоне, топ-керівник національної служби кібербезпеки США, сказав, що Україна - це складна мішень для кібератак важливої інфраструктури. Російські хакери хотіли влаштувати великі атаки, але перший рік конфлікту більше виділявся обмеженими, тактичними ходами. Накасоне стверджує, що Україна налагодила ефективні партнерства з іншими країнами та приватними компаніями, щоб зміцнити кіберзахист. IT ARMY робить усе можливе, щоб допомогти Україні в цій боротьбі і вірить, що ми разом подолаємо ці випробування.—General Paul Nakasone, the top leader of the US National Cybersecurity Service, said that Ukraine is a difficult target for cyberattacks on critical infrastructure. Russian hackers wanted to launch large-scale attacks, but the first year of the conflict was marked by more limited, tactical moves. Nakasone asserts that Ukraine has established effective partnerships with other countries and private companies to strengthen its cyber defense. The IT ARMY is doing everything possible to help Ukraine in this fight and believes that together we will overcome these challenges.
2023-03-26 11:51:55
Естонія перша зрозуміла цінність кібер волонтерів. Ліга Кіберзахисту створена у 2010 році як добровільний резервістський підрозділ, який можна було викликати у часи кризи. Складається з цивільних волонтерів, які отримують базову військову підготовку та обладнання для вирішення кібер інцидентів. Їхня робота виявилася важливою під час кібератак на Естонію. Але IT ARMY of Ukraine це перший випадок настільки масової організації волонтерів під час зовнішньої агресії, який невідмінно стане елементом ефективного захисту при війскових конфліктах. Ми всі можемо цим пишатись!--Estonia valued cyber volunteers first. Cyber Defense League was created in 2010 as a voluntary reserve unit. Composed of civilians trained to tackle cyber incidents, it proved important during cyberattacks. Yet, IT ARMY is the first massive volunteer effort during external aggression and a vital element of effective defense in military conflicts. We can all be proud! Images
2023-03-25 12:23:50
В нас на каналі було тихо декілька днів, а тим часом палало в ще двох банках - Банк Промисловості та Російський Аграрний Банк. Деякі відновлювальні роботи тривають і досі. Хай тривають, буде чим Україні контрибуцію сплачувати. Сумно звісні "Вєдомості" попали під програму інформаційної гігієни, тож деякий час їх читачам довелося мучитися без чергової дози пропаганди.—We've been quiet on our channel for a few days, but during that time, two more banks - Novikom and Russian Agrarian Bank - were burning. Some repair work is still ongoing. Let them continue, Ukraine will have something contribution to be paid from. Notorious "Vedomosti" fell under the information hygiene program of IT ARMY, so their readers had to suffer without their regular dose of propaganda for a while. Images Images Images Images Images Images Images Images
2023-03-24 10:35:30
Увага IT Army! Уряд України працює над новим законопроектом, що стосується нашої волонтерської діяльністі та роботи інших кібер-волонтерських формувань. Це дозволить заповнити поточний правовий вакуум. Міністерство Цифрової Трансформації України є частиною цього законодавчого процесу, тож ми можемо бути спокійні.—Attention IT Army! The Ukrainian government is working on a new legislative project regarding our volunteer activities and the work of other cyber volunteer formations. This will fill the current legal vacuum. The Ministry of Digital Transformation of Ukraine is part of this legislative process, so we can be calm.
2023-03-22 12:23:51
You're awesome, as we've received over 200 volunteer applications with a new form! However, we often get questions that require clarification:1. The form is NOT mandatory, created to simplify the application process and determine the qualifications of applicants.2. The form doesn't contain personal questions. Use an email address that doesn't lead to you. Check your privacy settings in Telegram.3. The form will ask which Google account to use if you have multiple profiles.4. The form is visible only to IT Army of Ukraine personnel. Google account information is not shared. However, since it's stored on Google servers, you can use an account that doesn't lead to you.5. Regarding the question "When will they contact me?": submitting an application doesn't guarantee immediate acceptance. We maintain a list of volunteers and reach out to them as needed.📩 For additional questions, contact the chat administrators.Thankі for your impact in the cyber front!
2023-03-22 11:32:31
Ви круті, бо маємо понад 200 анкет волонтерів через нову форму! Але часто отримуємо запитання, що вимагають уточнень:1. Форма НЕ обов'язкова, створена для полегшення процесу подання заявок та визначення кваліфікації аплікантів.2. Форма не містить особистих питань. Використовуйте електронну адресу, що не веде до вас. Перевірте налаштування конфіденційності в Telegram.3. Форма запитає, який обліковий запис використовувати, якщо є кілька профілів Google.4. Форма видима тільки для персоналу IT Army of Ukraine. Інформація про обліковий запис Google не передається. Втім, оскільки зберігається на серверах Google, ви можете використовувати обліковий запис, що не веде до вас.5. Щодо питання "Коли мені напишуть?": подання заявки не гарантує негайного прийому. Ми ведемо список волонтерів і звертаємося до них за потреби.📩 З додатковими питаннями звертайтеся до адміністраторів чата.Дякуємо за участь на кіберфронті!English translation will be in a dedicated post due to chars limitations. Images
2023-03-21 18:03:54
МТС-банк, як і всі інші попередні російські банки, вирішив провести "технічні роботи". Дивно, що ж то за роботи такі, що з самого ранку не можна зайти не тільки в застосунок або онлайн банкінг, але й скористатися банківською карткою?Приєднуйтесь до команди волонтерів форму. Ставайте у ряди кібер-штурмових військ.—MTS Bank, like all other previous Russian banks, has decided to conduct "technical works". So, what are these works that from the early morning it's impossible not only to enter the application or online banking, but also to use a bank card?Join the team of IT Army volunteers through the form. Stand in the ranks of cyber-assault troops. Images Images Images Images Images Images Images
2023-03-20 10:38:14
На вихідних банкопад поширився на банк Росія. Символічно, після купи регіональних назв ми поклали усю "Расію", правда? А також додали трошки інформаційної гігієни вимкнувши купу новинних помийок. Вікенд вдався.https://cont.ws/https://svpressa.ru/https://vz.ru/https://www.m24.ru/Приєднуйтесь до IT ARMY заповнивши форму і вам буде що розповісти вашим кібер онукам.—Over the weekend, the banking system outage spread to the "Russia" Bank . Symbolically, after a series of regional names we targeted "Rasia", right? And we also added some information hygiene by blocking a bunch of garbage news sites. The weekend turned out well.https://cont.ws/https://svpressa.ru/https://vz.ru/https://www.m24.ru/Join IT ARMY by filling out the form and you will have something to tell your cyber grandchildren. Images Images Images Images
2023-03-16 14:18:07
Сьогодні потреба у технічних роботах досягла сонячних берегів Неви. Банк Санкт-Петербург чьотко і без паніки відкотились до часів телефонного банкінга. Так може і до печерного банкінга доберуться, аби імперську велич зберегти.Приєднуйтесь до команди волонтерів IT Армії через форму. Ставайте у ряди кібер-штурмових військ.—Today, the need for technical work has reached the sunny shores of the Neva. Bank of St. Petersburg clearly and without panic rolled back to the times of telephone banking. They might even reach cave banking to preserve the imperial grandeur.Join the team of IT Army volunteers through the form. Stand in the ranks of cyber-assault troops. Images Images Images Images
2023-03-15 13:09:14
Наступний в черзі недоступних стає банк Барс, який терміново проводить технічні роботи. Нас тільки дивує, що вони всі нічого не роблять поки ми їх не лупанемо як слід. Великий і могучій руський авось, завжди і в усьому. Може їм квіз запустити з питанням: хто наступний?Приєднуйтесь до нашої команди волонтерів через форму і залучайте свої навички у першої в історії офіційної кібервійни.—Next in line of the inaccessible banks is Bank Bars, which is urgently conducting technical work. We are only surprised that they don't do anything until we hit them hard. The great and powerful Russian 'avos', always and in everything. Maybe we should launch a quiz for them with the question: who's next?Join our team of volunteers through the form and contribute your skills to the first-ever official cyberwar in history. Images Images Images
2023-03-14 11:09:18
Доки наші московські "колеги" всеми силами захищали Росбанк, десь далеко за Уралом пішов на самоізоляцію банк УБРиР. Ковід новий під'їхав разом з китайським "мирним" планом чи що? Але вчора таки знайшлась та праска, яка по українському прислів'ю ламає хребет російській банківській системі. Приєднуйтесь до команди волонтерів IT ARMY, щоб програмувати праски задля перемоги :) і не тільки, заповнивши цю анкету—While our Moscow 'colleagues' were vigorously defending Rosbank, somewhere far beyond the Urals, the UBRiR bank went into self-isolation. Did the new Covid arrive with the Chinese 'peaceful' plan or something? But yesterday, the needle was finally found that, according to the Ukrainian proverb, broke the back of the Russian banking system.Join the IT ARMY volunteer team to program needles for victory :) and more by filling out this form. Images Images Images
2023-03-13 09:08:52
Щось Росбанк підзавалився. Може неймінг невдалий чи покурили в серверній. Кажуть зараз все полагодять і підуть знову рублі по дротах, але ми трошки проти. Друзі, включайте все до останньої праски в цю атаку!А також, заповнюйте анкету щоб долучити більше скілів до IT ARMY. Ми шукаємо людей на підсилення поточних і нових проектів.https://tass.ru/ekonomika/17248655—Something's up with Rosbank. Maybe their naming didn't work out or they smoked in the server room. They say they'll fix everything now and get back to transferring rubles through the wires, but we're a bit against it. Friends, give it your all in this attack!Also, fill out the form to join the IT ARMY and contribute more skills. We're looking for people to strengthen current and new projects. Images Images Images
2023-03-11 11:39:44
Наш фінансовий марафон досяг платіжної системи Монета. Вони трошки стійкіші за попередників, але клієнти вже відчувають незручності. Треба нам ще трошки підтиснути, бо вой на болотах слабенький.Заповнюйте анкету щоб долучити більше скілів до IT ARMY. Ми шукаємо людей на підсилення поточних і нових проектів.—Our financial marathon has reached the Moneta payment system. They are slightly more stable than their predecessors, but customers are already feeling some inconvenience. We need to push a little harder to cook them properly.Fill out the form to join the IT ARMY and acquire more skills. We are looking for people to strengthen current and new projects. Images Images Images Images
2023-03-08 14:27:43
А сьогодні наші “любі друзі” за паребріком вже не можуть заплатити через інший платіжний сервіс Payonline. Щось знову зламалось. Ну нічого завжди можна потерпіти. Є ж заради чого, чи… заради чого?Заповнюйте анкету щоб долучити більше скілів до IT ARMY. Ми шукаємо людей на підсилення поточних і нових проектів.—And today our "beloved friends" across the border cannot pay via another payment service - Payonline. Something has broken again. Well, it's okay, we can always endure. Is there a reason for it, or... is there a reason?Fill out the form to join the IT ARMY and acquire more skills. We are looking for people to strengthen current and new projects. Images Images Images
2023-03-07 13:31:42
Москальска екварінгова система не витримала нашу відповідь "Героям Слава!" полеглому герою. Клієнти Сбербанка і Тінькофф не можуть розрахуватись картками по всієї країні. Давайте відключимо їх від цивілізації на як можна довше. Це ж їх власний вибір, так?— The Muscovite equaring system could not withstand our response of "Glory to the Heroes!" to the fallen hero. Sberbank and Tinkoff clients cannot use their cards across the country. Let's disconnect them from civilization for as long as possible. It's their own choice, right? Images Images Images
2023-03-05 12:00:11
В суботу мешканці боліт залишалися дома, так як не працював TVIL.RU - сервіс бронювання готелів і будинків.Зараз під DDoS-атакою Триколор - розповсюджувач російської пропаганди через супутник та інтернет.Продовжуємо боротися з рф у цифровому просторі! Нагадуємо, що у нас на сайті є розділ де ми шукаємо волонтерів.—On Saturday, the swamp dwellers stayed home as the hotel and house booking service TVIL.RU did not work.Now is under a DDoS attack the russian propaganda provider via satellite and internet Tricolor.We continue to fight against the russian federation on the digital front! Join us! Images Images Images
2023-03-03 08:00:47
Останні дні проводимо роботи по російським компаніям, які надають послуги еквайрингу.В атаці вже були:invoicebox.rupaymaster.ruintellectmoney.rupaykeeper.ruЩо не дозволило, наприклад, купувати квитки на сайті Аерофлоту.Сьогодні додали best2pay.netПриєднуйтеся до активних дій! Запитай @itarmyhelper_bot як це можна зробити-The last days we are working on russian companies providing equating services.The attack was already:invoicebox.rupaymaster.ruintellectmoney.rupaykeeper.ruWhat did not allow, for example, to buy tickets online on the website of Aeroflot.Today we added best2pay.netJoin up IT Army. Inquire @itarmyhelper_bot for guidelines Images Images Images
2023-03-01 12:30:11
Вчора ми успішно здійснили не анонсовану DDoS-атаку на росіянську митницю, що призвело до збоїв у системі електронного декларування та до блокування розмитнення вантажів!—Yesterday we successfully carried out an unannounced DDoS attack on a russian customs, resulting in system failure in the electronic declaration process and blocking of the cargo-clearance procedure! Images Images Images Images
2023-02-24 13:47:00
IT ARMY of Ukraine pinned a video
2023-02-24 13:37:52
❓Прочитайте тут, або запитайте у @itarmyhelper_bot, як приєднатися до активних дій.🤝 Дякуємо https://www.youtube.com/@okoproduction1557 за те, що зробили для нас це відео—❓Read here or inquire @itarmyhelper_bot to join.🤝 Thanks https://www.youtube.com/@okoproduction1557 for making this video for us
2023-02-24 12:20:26
З самого ранку по банку Точка проходять "DDoS роботи". Вони й досі не можуть оклигати :) Приєднуйтесь!—We launched a DDoS attack on the Tochka bank in the morning. They still can't get over it :) Join in!
2023-02-21 11:00:11
Запустили DDoS-атаку на канали де показують звернення путіна до федеральних зборів: Первый канал, ВГТРК та СМОТРИМ Запитай @itarmyhelper_bot як приєднатися — We launched a DDoS attack on channels showing putin's address to the federal assembly: 1TV, VGTRK…
2023-02-21 09:01:12
Запустили DDoS-атаку на канали де показують звернення путіна до федеральних зборів:Первый канал, ВГТРК та СМОТРИМЗапитай @itarmyhelper_bot як приєднатися—We launched a DDoS attack on channels showing putin's address to the federal assembly:1TV, VGTRK and SMOTRIMInquire @itarmyhelper_bot to join
2023-02-20 14:00:16
На даний момент проходить атака на QIWI. Залишаємо болотян без онлайн банкінгу!—Currently, we are conducting an attack on QIWI. Leave the swamp people without online banking!
2023-02-20 13:58:32
Зробили добірку результатів з неанонсованих атак:- Пройшлися по російському бізнесу блокуючи роботу amoCRM, Моё дело та Сервис Плюс.- Зіпсували оркам дозвілля паралізувавши сервіс онлайн продажу квитків та онлайн-кінотеатру, який належить газпрому.—We made a selection of the results of unannounced attacks.- We targeted russian businesses, disrupting the operations of amoCRM, MoeDelo (My Case), and Service Plus.- We also ruined the leisure time of orcs by paralyzing the online ticket sales and online cinema services owned by gazprom.
2023-02-17 11:01:16
Сьогодні влаштували сюрприз для власників рахунків YooMoney (в минулому Яндекс.Деньги), які зараз належать сбербанку росісі—Today we arranged a surprise for the owners of YooMoney (formerly Yandex.Money) accounts, which now belong to sberbank of russia
2023-02-15 10:05:44
Сьогодні не пускаємо московитів в особистий кабінет Мособлгазу—Today we do not allow moscovites into the personal cabinet of Mosoblgaz
2023-02-15 07:19:03
2. Отримали доступ до внутрішньої корпоративної мережі російської ІТ-компанії "ПЕЙТРАНС", яка здійснює надання послуг з технічної підтримки та сервісного обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду московського метрополітену та автоматизованої системи оплати легкого метро, та знищили (без можливості відновлення) дані компанії, а саме вихідний код онлайн застосунків, які дозволяли здійснювати онлайн-оплати проїзду в метро, сервер мобільних додатків, який призначений для передачі платіжних даних між банками, сервер ORA2 та ORA1, який призначений для автоматизованої системи оплати проїзду московського метрополітену, відео-сервер.—2. We granted access to the corporate network of PayTrans, the IT company servicing payments of Moscow's regular and medium-capacity metro. It includes outer code for online payments mobile apps, apps server for bank transfers, ORA2 and ORA1 for payment processing, CCTV. Data and code were wholly damaged and cannot be recovered.
2023-02-15 07:15:02
Спільното, хочемо розказати про дві успішні операції, які нещодавно провели наші спеціалісти.1. Втрутилися в роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів на болотах під назвою "Дом.ру" (ЕР-Телеком), послугами якого користуються "Альфа банк", "Сбербанк", АЗС "Лукойл", "Татнафта" та ін. В результаті чого більш ніж 5000 аварій в роботі, відсутній інтернет, скинуті налаштування систем та здійснено друк на більше ніж тисячі принтерах з нагадуванням жителям мордору, що добро завжди перемагає зло.—Mates, we would like to share with you an update on two recent successful missions performed by our members:1. Dom.RU (ER-Telekom) is the internet provider used by Alfa-Bank, Sberbank, Lukoil, Tatnafta was intruded. As a result, we made over 5,000 service interruptions, killed the internet, system resets, and thousands of crazy printings with a gentle reminder to Mordor inhabitants that evil be defeated.
2023-02-14 07:13:40
На росії знову протікають труби бази даних. Ділимося особистими даними ~38 000 споживачів АО «ВОДОКАНАЛ» м. Чебоксари—Databases are leaking again in russia. We share the personal data of ~38 000 consumers of VODOKANAL, CheboksaryDownload: https://anonfiles.com/h200P4X7y8/K_e_xlsSite: https://lk.vodo-kanal.ru (https://web.archive.org/web/20230214071330/https://lk.vodo-kanal.ru/)
2023-02-13 12:05:06
Тьомин клієнт сьогодні також святкує 🥳—Tyoma's client also celebrates his birthday today 🥳https://brixogroup.com/happybirthday.php
2023-02-13 10:12:54
Сьогодні вітаємо 🤡 артемія лебедєва, одного з путінських інтернет пропагандистів, з днем народження. Бажаємо всього ... але з приставкою НЕ.—Today we congratulate 🤡 artemy lebedev, one of putin's internet propagandists, on his birthday. We wish everything ... but with the insert NOT.
2023-02-10 13:15:57
Айтівці, наступного тижня ми запускаємо пілотну версію лідерборду. Він складатиметься з TOP15 користувачів mhddos_proxy (пізніше додамо й інші інструменти), рейтинг яких буде формуватися за кількістю згенерованого трафіку впродовж календарного тижня.Рейтинг відображатиме таку інформацію по учаснику:- Логін, який ви вказали при налаштуванні статистики і який можна змінити за бажанням- Кількість трафіку за 7 днів- Кількість машин- ОСЩоб прийняти участь в рейтингу ви повинні увімкнути збір статистики. Це можна зробити за інструкцією на сайті.—IT-community, we are launching a pilot of leaderboard next week. So far you will can track impact of top-15 mhddos_proxy users based on generated traffic during last week. Other tools will be on soon. The rating represents:- account name set on sign up (it does not disclose any personal data and can be changed by a user anytime)- last week traffic- devices involved- OSWe welcome everyone to participate so turn it on using the guidelines on the website.
2023-02-09 12:19:09
А що у нас по результатам за останні дні?- Платон. Перевантажені вантажівки ганяють по рфії безкоштовно.- Пятёрочка та інші мережі X5 Group. Бізнес путінських олігархів мав проблеми з веб та мобільними застосунками, що не дозволяло купувати та замовляти доставку з мереж їх магазинів.- Мегаплан. Заблокували роботу однієї з CRM, що паралізувало бізнеси, які платять в казну рф.Продовжуємо боротися з рф у цифровому просторі! Нагадуємо, що у нас на сайті є розділ де ми шукаємо волонтерів.—What are our results for the last few days?- Platon. Overloaded trucks drive in russia for free.- 5ka. The business of the Putin oligarchs had problems with web and mobile applications, which did not allow buying and ordering delivery from their chain of stores.- Megaplan. We blocked the operation of one of the CRMs, which paralyzed businesses that pay into the treasury of the russian federation.We continue to fight against the russian federation on the digital front! Join us!
2023-02-04 13:01:32
Сьогодні додаємо до атаки інтернет-магазини продуктів Перекресток, Пятёрочка та доставку 5Post, це все частини однієї корпорації. Продовжуємо також атакувати Платон, клієнти якого вимушені на свій страх і ризик їхати з несплаченими дорожніми тарифами. Дадуть хабаря ДПС, вони самі цю країну будували…—We go for Perekrestok, Pyaterochka, and 5Post e-shops. They are arms of the same retial corporation. Let’s keep up on Platon which customers are highly unhappy to drive with no paid toll fees. Well, they can bribe a road police officer. The country they built…
2023-02-02 11:54:42
Продовжуємо і додаємо до списку цілей Деловые Линии та Пони Экспресс. Хочемо нагадати вам, що у канала є багатомовний чат, де ви можете задати питання щодо інструментів для атак, обговорити цілі або поділитися своїми успіхами в боротьбі проти агресора. —…
2023-02-01 09:35:05
Продовжуємо і додаємо до списку цілей Деловые Линии та Пони Экспресс.Хочемо нагадати вам, що у канала є багатомовний чат, де ви можете задати питання щодо інструментів для атак, обговорити цілі або поділитися своїми успіхами в боротьбі проти агресора.—We continue and add Business Lines and Pony Express to the list of goals.Also we would like to remind you that the channel has a multilingual chat, where you can ask questions about attack tools, discuss targets or share your successes in the fight.
2023-01-31 12:48:56
Не обійшлося й без взламу однієї з росіянських систем ОФД (оператор фіскальних даних), які були темою минулого тижня. Наша команда ділиться даними ~210 000 клієнтів компанії АТОЛ і наголошує, що будь які податки в казну рф це гроші на продовження війни!—We could not avoid hacking a provider of fiscal data reporting in russia within the last week mission. As consequence, we kindly share ~210,000 customer profiles of ATOL and softly remind that any penny paid as taxes in russia carries on the war.https://partner.atol.ru/ (https://web.archive.org/web/20230131125149/https://partner.atol.ru/)https://1f.atol.ru/ (https://web.archive.org/web/20230131125208/https://1f.atol.ru/)https://business.atol.ru/ (https://web.archive.org/web/20230131125318/https://business.atol.ru/)https://fiscal.atol.ru/ (https://web.archive.org/web/20230131125353/https://fiscal.atol.ru/)https://integration.atol.ru/ (https://web.archive.org/web/20230131125428/https://integration.atol.ru/)https://anonfiles.com/zdGei7V2yf/atol_web.tar_gzhttps://anonfiles.com/baV1hcV1ye/e9a97758-9bd0-11ed-9a99-aee7c8380698_csvhttps://anonfiles.com/k5h5X5U5y1/_90_82_8B_9E_9A_95_99_ziphttps://anonfiles.com/CchdX1U4y9/_91_94_7zhttps://anonfiles.com/dapcXaUdy1/20230120_T200_ROM56_4_MERGED_KEYATOL_ziphttps://anonfiles.com/x957X0U1y5/T200_ROM28_ATOL_ziphttps://anonfiles.com/ocB6X5U5yb/Keys_2020_2023_ziphttps://anonfiles.com/Jdz8X5U3yb/_PASSWORD_123_zip
2023-01-31 09:11:30
Друзі, ви молодці! Паралізуємо їх логістику далі і додаємо новий ресурс — Да-Транс—Well done! We continue to paralyze their logistics and add a new resource — Da-Trans
2023-01-30 10:45:07
Після потужних атак на всіх великих гравців росіянського ринку ОФД (в п'ятницю також охопили Платформа ОФД, Такском, Ярус ОФД) пропонуємо перейти на тему вантажоперевезень. ATI.SU має честь відкрити наш робочий тиждень—After powerful attacks on all major players of the russian OFD market, we suggest moving on to the topic of freight transportation. ATI.SU (reight transportation exchange) is honored to open our working week
2023-01-29 12:22:09
IT-армією України отримано доступ до інформації щодо діяльності найбільшого наповнювача держбюджету, а відповідно головного спонсору тероризму та вторгнення в Україну — ПАТ "газпром". Архів ємністю 1.5 Гб містить понад 6 тис. файлів групи компаній "газпром" щодо фінансово-господарської діяльності, а саме звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині (Іркутська обл.), яка вважається одним з найбільших газових родовищ рф.—The IT Army of Ukraine gained access to information on the activities of the largest filler of the state budget, and accordingly the main sponsor of terrorism and the invasion of Ukraine — Gazprom. The archive with a capacity of 1.5 GB contains more than 6,000 files of the "Gazprom" group of companies regarding financial and economic activities, namely reports on testing and drilling, implementation and adjustment of automated systems at the Koviktinsky well (Irkutsk region), which is considered one of the largest gas fields russian federation.https://anonfiles.com/u6r6s3U3y2/gasprom_leaks_rarhttps://mega.nz/file/2yh1xASa#_ZpS42u0Okg4MaP4tSY4L6bDGqUzNR_bNZ-ufFo1wmImagnet:?xt=urn:btih:71b16c4b130167c42da2e5898f80c669e916dcc6&xt=urn:btmh:1220060600171c1f87875ec05e0560b3785847a4062547a0c4fb38c5a95ee8b64129&dn=gasprom_leaks.rar&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce
2023-01-26 14:31:42
Сьогодні під атакою ще один ОФД сервіс - Первый ОФД. Шановні айтівці, продовжуємо :)—Pervyj OFD is under attack today. Dear audience, let's continue :)
2023-01-25 10:35:15
Трощимо економічний сектор болотян далі! До поточних цілей додали офд сервіс від Сбис.—Let's crush the economic sector of the swamps! We have added Sbis OFD to the current targets.
2023-01-24 10:37:06
Працюємо по економічному сектору ворога та повертаємося до ОФД. В списку цілей дві системи - «Контур» та «Астрал». Трохи пізніше поділимося звітом по попереднім цілям. — We work on the economic sector of the enemy and return to the OFD. In the list of targets…
2023-01-23 18:00:35
Останні дні були дуже насичені.Ми в четвер/п'ятницю все ж таки дотиснули пошту росії. Є ймовірність, що її клієнти спочатку просто терпіли, але потім згоріло у них знатно! А на вихідних не можна було відвідати популярний ресурс drive2.ru.—We have been overbusy last days. The postoffice was finally done. It’s customers were tolerating and then flared up completely. And the popular website drive2.ru was out of order on weekend.
2023-01-23 10:55:19
Працюємо по економічному сектору ворога та повертаємося до ОФД. В списку цілей дві системи - «Контур» та «Астрал».Трохи пізніше поділимося звітом по попереднім цілям.—We work on the economic sector of the enemy and return to the OFD. In the list of targets, there are two systems - "Kontur" and "Astral".A little later, we will share a report of previous targets.
2023-01-19 11:08:06
Сьогодні ми "переходимо" на пошту росії — це російська державна компанія, яка випускає марки з воєнними злочинцями, відкриває свої відділення на окупованих територіях, розсилає повістки та допомагає оркам відправляти додому награблене.—Today we will switch to the post of russia. This is a russian state-owned company that issues stamps with war criminals, opens its branches in the occupied territories, sends out subpoenas, and helps orcs ship loot home.
2023-01-17 12:50:37
Ми знаємо, що ОЗОН має інтеграцію з МойСклад. Сьогодні по інтернету розлетівся відео результат нашої роботи. Судячи інформації тг-каналів, у цієї пані не вийшло видати замовлення клієнту через технічні проблеми в системі.—We know that OZON has integration with MoiSklad. Today, a video of the result of our work on current target spread across the Internet. Based by the information of tg-channels, this lady could not give the order to the customer due to technical problems in the system.
2023-01-16 11:51:10
Ділимося дещо запізнілим але хорошим результатом атаки на Всероссийский банк развития регионов, управлінцем якого є друг путіна і його особистий носій чемоданів у минулому - ігор сєчин. Судячи з заголовків рашиських змі, вона спричинила відмову в роботі паливних карток на автозаправках. Хороший результат!Сьогодні давайте урізноманітнимо атаку та переключимося на МойСклад. Це хмарна товарооблікова програма, яка стосується закупівлі, продажу, клієнтів, складів, фінансів та постачальників.—We share a late but good result of the attack on the Russian Regional Development Bank, the manager of which is putin's old friend and his personal suitcase carrier in the past - igor sechin. Based by the headlines of the russian media, it caused fuel cards to stop working at gas stations. Well done!Today, let's diversify our attack and switch to MoySklad. It is a cloud-based accounting software that covers purchasing, sales, customers, warehouses, finance and suppliers.
2023-01-13 11:07:36
Ви добре попрацювали з Дрімкас. Чим меньше касових операцій тим меньше йде в бюджет агресору. Зараз під прицілом ШТРИХ-М та АЗУР ПОС. Доєднуйтесь!Нагадуємо, що у нас на сайті є розділ де ми шукаємо волонтерів.—You did a good job with Dreamkas. The fewer transactions, the less goes to the aggressor's budget. SHTRYH-M and AZUR POS are now under the crosshairs!
2023-01-12 11:00:29
Пропонуємо переключитися на операторів фіскальних даних, продавців касового обладнання, ПЗ для автоматизації торгівлі та інших рішень для рітейла. Починаємо з Дрімкас.Хочемо нагадати вам, що у канала є багатомовний чат, де ви можете задати питання щодо інструментів для атак, обговорити цілі або поділитися своїми успіхами в боротьбі проти агресора.—We offer to switch to fiscal data operators, sellers of cash register equipment, software for trade automation and other solutions for retail. Dreamkas is the first on the list.Also we would like to remind you that the channel has a multilingual chat, where you can ask questions about attack tools, discuss targets or share your successes in the fight.
2023-01-06 11:59:58
Найкращий звіт по роботі це відгуки клієнтів. З банківської теми не відходимо і перемикаємося на Всероссийский банк развития регионов. Краще б росіяни дісно їх розвивали...—The best report is customer feedback. We do not leave the banking topic and switch to the All-Russian Bank for the Development of Regions. It would be better to really develop them...
2023-01-06 11:59:34
Як новорічний настрій у клієнтів рашиських банків ВТБ та Альфа? 🎄 — What is the New Year's mood of the customers of VTB and Alfa banks? 🎄
2022-12-31 22:52:10
Бажаємо всім нам сил на здійснення нашого спільного бажання! З новим роком!Постаралися щоб новорічне звернення президента України Володимира Зеленського також побачили на офіційних сайтах адміністрацій міст, районів, округів та поселень росії.https://lospet.ru/ (https://web.archive.org/) - Администрация городского округа Лосино-Петровскиhttps://kumi-kemerovo.ru/ (https://web.archive.org/) - Администрация города Кемеровоhttps://klinrai.ru/ (https://web.archive.org/) - Администрация Клинцовского районаhttp://krasnoarmeysky.ru/ (https://web.archive.org/) - Администрация Красноармейского района Самарской областиhttps://leninsk-kuz.ru/ - (https://web.archive.org/) Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округаhttps://pervomayskoe.msk.ru/ (https://web.archive.org/) - Администрация Поселения Первомайскоеhttps://adm-kievskiy.ru/ (https://web.archive.org/) - Администрация поселения Киевскийта ін.
2022-12-31 14:06:35
Як новорічний настрій у клієнтів рашиських банків ВТБ та Альфа? 🎄—What is the New Year's mood of the customers of VTB and Alfa banks? 🎄
2022-12-26 09:30:38
Ви добре попрацювали! Додаємо нові фріланс біржі.—You did a good job! We are adding new freelance platforms.perevodchik.mevakvak.rucopylancer.rutranzilla.ru
2022-12-22 12:05:46
Продовжуємо роботу по фріланс біржам блокуючи можливість приносити країні-агресору будь-яку технологічну і економічну користь. До цілей додаються youdo.com та freelance.ru Нагадуємо, що у нас на сайті є розділ де ми шукаємо волонтерів. — We continue to…
2022-12-22 10:24:24
Продовжуємо роботу по фріланс біржам блокуючи можливість приносити країні-агресору будь-яку технологічну і економічну користь. До цілей додаються youdo.com та freelance.ruНагадуємо, що у нас на сайті є розділ де ми шукаємо волонтерів.—We continue to work on freelance exchanges and block the possibility of bringing technological and economic benefits to the aggressor country. youdo.com and freelance.ru are added to the targets
2022-12-15 11:55:31
На росії залишились без копірайтингу. Сьогодні не тільки продовжуємо, але й розширяємо тему тижня і додаємо до цілей онлайн сервіс пошуку фахівців - ПрофіП.С.: російським дружинам та матерям рекомендуємо тримати своїх "профі" дома, а не відправляти на фронт, де їх чекає лише смерть, як окупанта.Нагадуємо, що у нас є бот для автоматизації атак! Кожен бажаючий може надати свої хмарні ресурси боту, який буде централізовано запускати атаку одночасно з усіх отриманих серверів. Детальніше—Copywriters in russia will remain without work. I wonder how many of them have written or are writing russian propaganda articles? Today, we not only continue, but also expand the topic of the week and add to the targets the online service for searching specialists - ProfiP.S.: russian wives and mothers are recommended to keep their "pros" at home, and not to send them to the front where only death awaits them, like an occupier.We remind you that we have a bot for automating attacks! You can grant access to your cloud resources to our bot that will launch a coordinated attack from all the available servers. More info
2022-12-14 11:37:17
Переходимо на іншу біржу фрілансу — advego—Let's go to another freelance platform — advego
2022-12-12 08:15:54
Віддалена робота на російських біржах фріланса дозволяє приносити ворогу технологічну або економічну користь з будь якого куточку світу. Потрібно це виправити. Сьогоднішня ціль — FL.ru—Remote work on russian freelance platforms allows you to bring technological or economic benefits to the enemy from any corner of the world. Need to fix this. Today's target is FL.ru
2022-12-10 21:35:18
«ПВК Вагнер» вирішила провести хакатон по безпілотним технологіям. Для тих хто хоче прийняти участь створила сторінку реєстрації на https://hakaton.wagnercentr.ru/ Дякуючи друзям IT Армії сайт було успішно заблоковано.—Wagner the private military company called a drones hackathon recently. The registration page was made smoothly https://hakaton.wagnercentr.ru/. The IT Army fellas have already killed it though.
2022-12-06 12:30:13
ВТБ цілий тиждень не міг впоратися з атакою і сьогодні їм довелося про це офіційно визнати. Але головною причиною цього стала не затяжна атака, яка протривала цілих 7 днів, а те що у них дещо зламалося і через це з'явилися затримки у зарахуванні заробітної плати, стипендії, при переказах за номером рахунку, валютних переказах, а також сплаті штрафів та податків.ВТБ, а що сталося? Чим ми можемо допомогти?—VTB could not handle with our attack the whole week long so they have to admit it. However, the problem is not we took them down so long but something went wrong newly, and they cannot settle paychecks, remittances, fine and tax payments. What’s up VTB? Need help?
2022-12-05 14:45:46
Ми вирішили поділитись частиною витоку отриманого з грандіозно виконаної роботи внутрішньої команди по державному цифровому флагману росіян — "ЕСИА" (Єдина Система Ідентифікації та Аутентифікації), через який рфці заходять в "госуслуги" або інші системи та сервіси де потрібна онлайн ідентифікація особи.—We share part of the leak of the grandiose work of the internal team on the russian state digital flagship — "ESIA" (Unified System of Identification and Authentication), through which russians enter state online services or other systems and services where identification of a person is required.>>> https://anonfiles.com/n0Qca5Lby2/esia_txt
2022-12-01 12:00:50
ВТБ видаляює скарги з офіційних соц мереж та намагається приховати проблеми з онлайн банкінгом але ось такі відповіді пише в приватні своїм клієнтам.До речі, зараз паралельно ВТБ йде робота по "госуслугам" тому долучайтеся!—VTB removes complaints from official social media and try to hide problems with online banking. But these are the answers he writes in private to his clients.By the way, work on public services (gosuslugi) is currently added in parallel with VTB, so join in!
2022-11-30 14:33:01
​​💥Цифровий наступ від ІТ-армії: понад 900 паралізованих онлайн-ресурсів протягом листопадаНаші воїни продовжують звільняти Україну від окупантів, а ІТ-армія — розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті. За останній місяць ІТ-армія призупинила роботу купи російських сайтів та онлайн-ресурсів. Серед них:1️⃣ Воєнторги та магазини дронів і радіоприладівІТ-армія зробила серію DDoS-атак на профільні магазини, щоб свіжомобілізовані росіяни через керівництво чи волонтерів не могли придбати якісне спорядження.2️⃣ Центральний банк рфЗробили відомими персонал банку, спеціалізовані системи та вихідні файли. Наші кібербійці опублікували також інформацію про банківські операції мо рф, персональні дані військовослужбовців рф, номери телефонів, рахунків і банківських карток.3️⃣ Платформа пропутінських волонтерів ДоброЗламано та опубліковано дані 650 тисяч учасників платформи Добро, де під гаслом #МыВместе збирали мітинги на підтримку війни. 4️⃣ Альфа БанкСерія DDoS-атак призвела до сотень обурених відгуків клієнтів банку та більшої недовіри до російської банківської системи загалом. А що трапилось, росіяни?🙃5️⃣ OzonУ День шопінгу айтівці створили штучний попит на товари, що призвело до помилок у покупців на платформі. Менше покупок — менше податків в економіку рф. 6️⃣ Термінове оновлення 1С1С випустило термінове оновлення, де виправлялася помилка із закладкою проти піратства. росіяни активно намагалися його завантажити, але все без шансів. Система була перевантажена, а підприємства не могли повернутися до роботи. Ось такі позапланові вихідні і ризик втратити дані. 7️⃣ День Гідності та СвободиІТ-армія оригінально привітала українців на 60 російських ресурсах, серед яких сайти міністерств, служб та управлінь. 8️⃣ ТендериБагато корупційних схем рф зав'язані на тендерах. Айтівці повторно атакували дві великі платформи — РТС-тендер та Росэлторг, що могло зірвати тендери. До речі, раніше айтівці отримали особисті дані користувачів платформи Росэлторг.9️⃣ Російський АІАйтівці зламали сайт національного центру розвитку штучного інтелекту та виклали вимоги, які рф потрібно виконати для завершення війни. Чекаємо.Продовжуємо потужну боротьбу на кіберфронті!✊🏻
2022-11-30 12:00:08
Останні дні з російським онлайн банкінгом взагалі біда - Альфа-банк, ВТБ, Сбєр, Тінькофф... Клієнти всіх цих банків повідомляють про проблеми з доступністю. Доповнюємо звіт новими відгуками користувачів онлайн банкінгу ВТБ.Всі охочі можуть приєднатися до активних дій! Запитай @itarmyhelper_bot як це можна зробити.—In recent days, russian online banking is in general trouble - Alfa Bank, VTB, Sber, Tinkoff... Clients of all these banks report problems with accessibility. We supplement the report with new reviews of VTB online banking users.Join up IT Army. Inquire @itarmyhelper_bot for guidelines.
2022-11-29 12:03:50
Фідбек від клієнтів банку ВТБ—Feedback from VTB Bank customers
2022-11-29 08:01:03
Перебої зі світлом та інтернетом не зупиняють нашу роботу по рашиським ресурсам. Ми готові до цього. Робочий тиждень завершуємо повторною атакою на російський Альфа-банк. Нехай їхні клієнти посидять без покупок в чорну п'ятницю. Приєднуйтеся до активних дій!…
2022-11-25 13:20:45
Вчора дехто виліз з бункеру та відвідав конференцію "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Які гості, така і конференція. Судячи з назви це більше схоже на дитячу виставу... Тож підтримаємо шоу.Їхній АІ, обробивши всі отримані дані, сьогодні вирішив опублікувати на сайті національного центру розвитку штучного інтелекту кроки, які потрібно виконати росії, щоб врятувати себе.—Yesterday, someone got out of the bunker and attended the "Journey to the World of Artificial Intelligence" conference. Based on the conference title, this is more like a children's show... So let's support them. Their AI, having processed all the received data, today decided to publish on the website of the National Center for the Development of Artificial Intelligence the steps that Russia needs to take in order to save itself.P.S.: Зберегли у веб архіві для тих хто не встиг / Saved in the web archive for those who missed it: https://web.archive.org/web/20221125132115/https://ai.gov.ru/
2022-11-25 10:04:50
Перебої зі світлом та інтернетом не зупиняють нашу роботу по рашиським ресурсам. Ми готові до цього. Робочий тиждень завершуємо повторною атакою на російський Альфа-банк. Нехай їхні клієнти посидять без покупок в чорну п'ятницю.Приєднуйтеся до активних дій! Запитай @itarmyhelper_bot як це можна зробити.—The lack of electricity and the Internet does not stop our work. We are ready for it. We end the working week with a repeated attack on the russian Alfabank. Let their customers sit without shopping on Black Friday.Join up IT Army. Inquire @itarmyhelper_bot for guidelines.
2022-11-22 08:40:02
Ви добре попрацювали з РТС-тендер. Перемикаємося на Росэлторг.Нагадуємо, що у нас на сайті є розділ де ми шукаємо волонтерів.—You did a good job with RTS-tender. Switch to Roseltorg.
2022-11-21 20:00:04
- Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области > Веб-архів: https://web.archive.org/save/https://digital.novreg.ru, https://archive.ph/9K6q8 - Министерство финансов Новгородской области > Веб-архів: http…
2022-11-21 19:47:50
- Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области > Веб-архів: https://web.archive.org/save/https://digital.novreg.ru, https://archive.ph/9K6q8- Министерство финансов Новгородской области > Веб-архів: https://web.archive.org/web/20221121194944/https://minfin.novreg.ru/, https://archive.ph/uU3Jm- Министерство культуры Новгородской области > Веб-архів: https://web.archive.org/web/20221121195211/https://culture.novreg.ru/- Министерство инвестиционной политики Новгородской области > Веб-архів: https://web.archive.org/web/20221121194909/https://econom.novreg.ru/, https://archive.ph/P401A- Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области > Веб-архів: http://web.archive.org/web/20221121201313/https://jkh.novreg.ru/, https://archive.ph/wip/nepa- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области > Веб-архів: https://web.archive.org/web/20221121195411/https://mintrans.novreg.ru/, https://archive.ph/wip/PReOF- Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области > Веб-архів: https://web.archive.org/web/20221121201852/https://priroda.novreg.ru/, https://archive.ph/5L7Ak- Архивный комитет Новгородской области > Веб-архів: https://web.archive.org/web/20221121201954/https://akno.novreg.ru/, https://archive.ph/wr60n- Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области > Веб-архів: https://web.archive.org/web/20221121201850/https://gokurce.novreg.ru/, https://archive.ph/mLqPM- Государственный архив Новгородской области > Веб-архів: https://web.archive.org/web/20221121202329/https://gosarhiv.novreg.ru/, https://archive.ph/6XgoE- ГосКадры 53- Межрегиональное сотрудничество в Новгородской области- Комитет по внутренней политике Новгородской области- Портал малого и среднего предпринимательства Новгородской области- Новгородский информационно-аналитический центр- Государственный архив новейшей истории Новгородской области- Лидеры Новгородчины- Счётная палата Новгородской области- Открытая система оплаты «Мой выбор» Новгородской области- Региональный конкурс в кадровый резерв Новгородской области…
2022-11-21 19:42:25
🇺🇦 З Днем Гідності та Свободи!Залишили привітання українцям на сайтах російських міністерств, служб та управлінь. А рашисти нехай дивляться на те, чого в них немає!—🇺🇦 Congratulations on the Day of Dignity and Freedom!We left greetings to Ukrainians on the websites of russian ministries, services and departments. And let the russians look at what they don't have!- Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области > Веб-архів: https://web.archive.org/web/20221121194304/https://economy.samregion.ru/, https://archive.ph/rv651- Министерство труда и социальной защиты Саратовской области > Веб-архів: https://archive.ph/9bpLw…
2022-11-21 08:30:45
Минулого тижня ми продуктивно попрацювали з сервісами 1С. Сьогодні починаємо працювати по тендерним майданчикам. Під прицілом РТС-тендер.Приєднуйтеся до активних дій! Запитай @itarmyhelper_bot як це можна зробити.—Last week, we worked productively with 1C services. Today we'll start working on bidding platforms. RTS-tender in the sights.Join up IT Army. Inquire @itarmyhelper_bot for guidelines.
2022-11-17 10:30:06
Нещодавно 1С випустило термінове оновлення для 1С:Предприятие 8. Але так як на росії залишилися тільки скрепні розробники то вони зробили помилки і клієнтам сьогодні потрібно знову оновлюватися. Ми вже знаємо, що якщо зупиняються продукти 1С то зупиняються і підприємтсва на росії. Беремо їх в роботу!Нагадуємо, що у нас на сайті є розділ де ми шукаємо волонтерів.—Recently, 1C released hotfix for 1C: Enterprise 8. But since there are only scrappy developers left in russia, they made mistakes in the code, and that's why customers need to update again today. We already know that if 1C products become unavailable, businesses in russia will also stop.
2022-11-16 12:00:03
Як бачимо із розвитку ситуації навколо отриманих з цбрф дампів, вони містять надзвичайно чутливу інформацію, про що свідчить намагання рашистів заблокувати та видалити архіви з сервісу https://anonfiles.com/ У зв’язку з цим, ми перезалили незалежні один від…
2022-11-16 09:14:41
Ми раніше проводили атаки на воєнторги та магазини дронів. Сьогодні доповнюємо цю тему магазинами радіоелектронних деталей, які користуються попитом у військових рф. Починаємо з великого магазину - "ЧИП и ДИП"Приєднуйтеся до активних дій! Запитай @itarmyhelper_bot як це можна зробити.—We have previously carried out attacks on military and drone stores. Today, we are supplementing this topic with stores of radio-electronic parts that are in demand among the military of the russian federation. We start with a large store - "CHIP and DIP"Join up IT Army. Inquire @itarmyhelper_bot for guidelines.UPD: Додали до атаки всі інші магазинами радіоелектронних деталей / Added to the attack all other stores of radio-electronic parts
2022-11-15 12:30:47
Минулого тижня ми тримали Альфа-Банк 4 дні. Всі їх соц. мережі, твіттер та сервіси перевірок статусів були заповнені скаргами їх клієнтів. Сьогодні повернемося до них знову, щоб вони не думали, що то була одноразова акція. Запитай @itarmyhelper_bot як приєднатися…
2022-11-14 10:00:04
Минулого тижня ми тримали Альфа-Банк 4 дні. Всі їх соц. мережі, твіттер та сервіси перевірок статусів були заповнені скаргами їх клієнтів. Сьогодні повернемося до них знову, щоб вони не думали, що то була одноразова акція.Запитай @itarmyhelper_bot як приєднатися до активних дій.Нагадуємо, що у нас на сайті є розділ де ми шукаємо волонтерів.—Last week, we held Alfa-Bank for 4 days. All their social networks, twitter, and website status check services were flooded with complaints from their customers. Let's get back to them today so they don't think it was a one-time action.Join up IT Army. Inquire @itarmyhelper_bot for guidelines.